ss

เทคนิคการออมเงิน: 3 กฎขั้นเทพ เปลี่ยนนิสัยเพื่อการออมเงินได้มากขึ้น

3 กฎขั้นเทพ เปลี่ยนนิสัยเพื่อการออมเงินได้มากขึ้น

      1. หาได้มากน้อยเท่าไรไม่สำคัญ จ่ายมากน้อยเท่าไรเป็นเรื่องสำคัญกว่าคือ ต้องใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้

      2. ควบคุมรายจ่ายโดยเก็บเงิน เมื่อมีรายได้ให้รีบแบ่งเก็บในธนาคาร เพราะถ้ารอใช้ก่อนจะไม่เหลือเก็บ

      3. อยากได้ (ซื้อสินค้า) ให้จดบันทึกเอาไว้ก่อน เป็นวิธีการถ่วงเวลาการซื้อของอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณซื้อได้ช้าหรือว่าไม่อยากซื้ออีกแล้ว เมื่อคุณอยากได้และต้องการซื้ออะไร แทนที่จะซื้อเลยให้หาสมุดมาจดความต้องการนั้นไว้ ควรระบุวันที่ต้องการซื้อด้วย ระยะเวลาที่รอคอยอาจทำให้คุณค่อย ๆ หมดความต้องการในของสิ่งนั้นในที่สุด ให้นำเงินที่คิดจะไปซื้อของมาเก็บออมไว้

ภาวะอย่างนี้ควรท่องคาถา “ประหยัด” เข้าไว้ อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด ประหยัดมากก็เหลือมาก ประหยัดน้อยก็เหลือน้อย คนที่ไม่ประหยัด... ไม่เหลือเลย

ทิปการออมเงิน

สอนลูกให้รู้จักการออม พึงระลึกไว้เสมอว่าการออมเป็นนิสัยที่ดีที่ทำได้ยาก ดังนั้น ถ้าหากปลูกฝังไว้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ เขาจะเติบโตมาอย่างคนที่พร้อม และได้เปรียบกว่าคนรุ่นเดียวกัน เพราะเขาจะมีเงินทุนที่จะทำประโยชน์ตั้งแต่วัยเยาว์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน