ss

เริ่มต้นง่าย ๆ กับการจัดการด้านการเงินด้วยตนเอง


"แม้พ่อแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตกับเรา  แต่สิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ก็คือ เงิน.."

คำสุภาษิตของชาวญี่ปุ่นที่ยามานี้อาจจะดูแปลก ๆ พิกล แต่มันก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้
"เงินคือพระเจ้า" ดูจะเป็นประโยคที่ติดปากของคนเราไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีทัศนคติเกี่ยวกับเงินอย่างไร คุณก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตคนเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน ตั้งแต่เกิดจนจากไป ทุกลมหายใจเข้าออกเราต้องเกี่ยวข้องกับเงินอยู่ตลอดเวลา เพราะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตประจำวัน การทำงาน การประกอบธุรกิจ ไปจนถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก แต่เงินก็คงไม่ใ่ช่สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเราไปซะทุกอย่าง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เราเป็นทาสของเงินเราจึงควรรู้วิธีการจัดการเงินด้วยตัวคุณเอง

ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำรวมทั้งปัญหาทางการเมืองที่แตกแยกหลากหลาย ซึ่งหลายคนวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในชีวิตของชาวบ้านที่แท้จริงยังอยู่ในภาวะบอบช้ำอยู่ บางคนถูกไล่ออกจากงาน บางคนถูกบีบบังคับให้ลาออก บางคนเคยเป็นคนรวยมาก่อน ฉะนั้นการช่วยเหลือตัวเองเฉพาะหน้าให้ได้มาซึ่งเงินจึงมีวิธีการต่าง ๆ เช่น ขายของ ขายอาหาร ทำขนมขาย ปลูกผัก รับจ้างสารพัด ขับแท็กซี่ เป็นต้น เพียงเพื่อยังชีพ ทำอย่างไรเล่าที่จะใช้เงินที่มีอยู่เลี้ยงชีพต่อไปได้ จนกว่าจะผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

การที่คนเราจะร่ำรวยได้นั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษของใครคนใดหนึ่ง และถ้าจะให้พูดกันตามความเป็นจริงแล้ว ใครคนนั้นก็คงไม่มีอยู่จริง

ดังนั้น จงอย่ารอผู้วิเศาคนใดมาช่วยท่านเลย ถ้าอยากรวยมีวิธีการเดียว นั่นคือคุณต้องช่วยตัวคุณเองเท่านั้น..

วิธีแก้ปัญหา : (เริ่มต้นสร้างความร่ำรวย) ต้องเริ่มจากการยอมรับว่าต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนเราไม่ดีนั้น เป็นผลมาจากตัวเราเองก่อน เพราะหากคุณไม่ยอมรับว่าปัญหาเกิดจากตัวเอง การแก้ไขปัญหา และการสร้างโอกาสทางการเงินก็ไม่มีทางเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ต้องเริ่มจากการหยุดโทษสิ่งรอบตัวแล้วหันมาแก้ไขตัวเราเอง ถ้าปัญหาคือรายได้น้อย ก็ต้องหาทางสร้างรายได้เพิ่มเิติมจะรับจ้างทำงานเพิ่มหรือปลูกอะไรเพิ่มก็แล้วแต่สมควร ถ้าคิดว่ารายจ่ายมากก็ต้องเรียนรู้ที่จะประหยัด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง จำไว้ว่า "อนาคตทางการเงินของคุณคือสิ่งที่คุณกำหนดได้" ดังนั้น คุณต้องบอกตนเองว่าคุณสามารถร่ำรวยได้ โดยที่คุณจะหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มและเก็บออมเงินให้มากขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน