ss

เทคนิคการลงทุน: แนวทางการลงทุนในหุ้นให้ประสบผลสำเร็จ (สำหรับมือใหม่)


เทคนิคการลงทุน: แนวทางการลงทุนในหุ้นให้ประสบผลสำเร็จ (สำหรับมือใหม่)

1.
ต้องมีความรู้

ต้อง ศึกษาความรู้ทางด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ต้องศึกษาแนวทางการลงทุนในทุกแนวทางที่คุณสามารถหาอ่านได้ ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นข้อดี ข้อเสีย และมองเห็นหลักการที่เหมาะสมกับตนเอง และเมื่อลงมือปฏิบัติก็ควรให้ความยืดหยุ่นกับหลักการที่ได้สั่งสมมาให้เหมาะ สมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ... การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบผล สำเร็จและล้มเหลวจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้น
[เทคนิคการลงทุน]

2.ต้องมีเงินลงทุน

เงิน ลงทุนเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ส่งผลต่อแผนการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เช่น ถ้ามีเงินลงทุนน้อย การปรับเปลี่ยนพอร์ตฯ ก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไม่มีเงินเลยก็ต้องบังคับให้ไปเล่นในเงื่อนไขที่ยากขึ้น ซึ่งก็เสี่ยงสูง, สำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนค่อนข้างเยอะ การเข้าซื้อขาย การปรับเปลี่ยนพอร์ตฯ จะยากขึ้นตามจำนวนเงินลงทุนกับสภาพคล่องของปริมาณการซื้อขายต่อวันหรือต่อ หุ้นของบริษัทนั้นๆ
[เทคนิคการลงทุน]

... ควรระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ ดังนั้นการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตย่อมทำให้คุณได้ เปรียบกว่า

3.ต้องมีเวลาติดตามการลงทุน

ไม่มีการลงทุนในกิจการใด ที่คุณลงทุนไปแล้วไม่ต้องติดตามผลการลงทุนแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีได้ตามที่หวังไว้
คุณ ต้องให้เวลาในการลงทุนให้เหมือนหรือเทียบเท่ากับการเปิดกิจการของตนเอง...ผลลัพธ์จากการลงทุนเหมือนเป็นตัวสะท้อนความพยายามที่คุณให้กับมัน อย่าลืมว่าคุณกำลังลงทุนให้กับตัวเองและครอบครัว

4.ต้องรู้จักบริหารจัดการเงินลงทุนให้เหมาะสมกับเวลาและเป้าหมายการลงทุนที่คุณได้วางแผนไว้

ที่นี้จะหมายถึงให้นำข้อ 1 ถึง 3 มารวมเข้าด้วยกัน และบริหารจัดการให้เหมาะสม หรืออาจพูดง่ายๆ ก็คือต้อง ถูกที่ ถูกเวลา และให้เหมาะสมกับพอร์ตฯ การลงทุน ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น
[เทคนิคการลงทุน]
 
>>> สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ แผนการลงทุนจะแบ่งออกเป็นกี่แบบก็ตาม แผนการลงทุนดังกล่าวควรสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวคุณเอง

เช่น เป้าหมายของการลงทุนของคุณก็คือ ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน
[เทคนิคการลงทุน]
 
ดังนั้น แผนการลงทุน...อาจแบ่งออกเป็น

แผน การลงทุนระยะสั้น เทรดแบบเก็งกำไร และนำกำไรที่ได้ไปซื้อหุ้นต้นทุนเป็นศูนย์เพื่อรับปันผล (ในแผนการลงทุนระยะยาว) และเมื่อพอร์ตฯ ขยายใหญ่ขึ้น คุณก็จะสามารถรับปันผลจากหุ้นต้นทุนเป็นศูนย์ได้มากพอกับรายจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุด (ตามเป้าหมายของการลงทุนที่ได้วางไว้)

[เทคนิคการลงทุน]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน