ss

เทคนิคการออมเงิน: คุณเคยพูด หรือเคยมีความเชื่อในประโยคเหล่านี้บ้างไหม ?


เทคนิคการออมเงิน: คุณเคยพูด หรือเคยมีความเชื่อในประโยคเหล่านี้บ้างไหม ?

  1.  คุณต้องทำงานหนักจึงจะได้เงิน
  2.  การมีเงินนั้นมันเป็นเรื่องของคนอื่น ๆ เขาไม่ใช่ฉัน
  3.  การจัดการกับการเงินนั้นเป็นเรื่องยาก
  4.  เป็นการยากที่จะหาเงินให้ได้มาก ๆ
  5.  การดำรงชีวิตด้านจิตวิญญาณไม่ควรคิดว่าเงินสำคัญ
  6.  ชั่วชีวิตนี้ฉันจะไม่มีวันร่ำรวยแน่นอน
  7.   ไม่ว่าฉันจะทำอะไรหรือสิ่งใดไม่เห็นทางว่าจะร่ำรวยได้เลย

หากคุณมีความคิดเหล่านี้ คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดที่มี “ความเชื่อในเรื่องความรวยที่อยู่ในขอบเขตจำกัด” ให้เป็นความเชื่อว่าจะต้องรวยได้อย่างไร้ขอบเขตจำกัด”

ปลูกพลังจิตใต้สำนึก (ความรวย) ในตนเองให้ตื่น

1.       จงเขียนเป้าหมาย (ความรวย) ที่ต้องการออกมาเป็นคำพูดให้ชัดเจน
2.       จงคิดและพูดถึงเป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งด้วยความเชื่อ และที่สำคัญขณะคิดอย่าปล่อยให้ความคิดอื่นใดเข้ามาสอดแทรกการคิดและพูดถึงเป้าหมายนั้น
3.       สร้างจินตภาพให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร จินตนการในสภาพต่าง ๆ ให้เห็น ให้ได้ยิน และรู้สึกได้อย่างชัดเจน
4.       สร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหวในจิตใจให้เห็นตนเองว่าทำถึงเป้าหมาย และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับงาน และผู้คนที่เกี่ยวข้อง
5.       มองเห็นการทำงาน การติดต่อกับผู้คน การติดต่อกับงานเป็นไปอย่างราบรื่น
6.       จงพูดกับตนเองว่า “ฉันถึงเป้าหมายที่ฉันต้องการแล้ว ฉันสำเร็จแล้ว”
7.       ก่อนที่จะนอนหลับควรสั่งจิตตนเองว่า “สิ่งที่ฉันคิด สิ่งที่ฉันพูด และสิ่งที่ฉันทำต้องสำเร็จเสมอ ฉันจะรวยได้”
8.       จงเชื่อและมั่นในว่าตนเองนั้น มีพลังจิต
9.       จงมั่นในในความสามารถของตนเองเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ไม่มีใครสร้างความสำเร็จให้คุณได้ จงมีความขยันหมั่นเพียรโดยไม่หยุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน