ss

เทคนิคการออมเงิน: เก็บเงินออมเท่าไรดี เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้

เทคนิคการออมเงิน: เก็บเงินออมเท่าไรดี เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้

คำถามที่มักจะถามกันบ่อย ๆ ก็คือเราควรที่จะออมเงินเท่าไรของรายได้ดี ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าเราควรจะออมเงินเท่าไร เพราะแต่ละคนมีความจำเป็นในการใช้เงินไม่เท่ากัน แต่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการออมแล้ว ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ออม 25% ของรายได้
การออมคือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งคงเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่คงเหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่า เงินออม 

Income – Expenses = Savings

สมมุติคุณมีเงินเดือน 25,000 บาท สูตรการออมสากลเราควรจะแบ่งเก็บเป็นเงินออมระยะสั้น 15% เงินออมระยะยาว 10%

เช่น เงินเดือนได้รับสุทธิ – เงินออมระยะสั้น – เงินออมระยะยาว = เงินเหลือใช้จ่ายในแต่ละเดือน

( 25,000 – 3,750 – 2,500 = 18,750 บาท)

จริง ๆ การเก็บออมนั้นขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคน ถ้ามีภาระไม่เยอะก็เก็บมากกว่านี้ได้แต่ไม่ควรต่ำกว่านี้

-           งินออมระยะสั้นคือ เงินออมที่เราบังคับกำหนดเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ  ที่เราอยากทำ อยากมี อะไรที่เกิดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายหรือเรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้

-           เงินออมระยะยาวคือ เงินเก็บสะสมไว้ใช้ตอนแก่ ตอนเกษียณ เพราะนี่คือหลักประกันที่มั่นคงในยามจำเป็นที่สุด

สูตร “ออมก่อนแล้วใช้ทีหลัง” คือได้เงินเดือนมาเท่าไรก็รีบแบ่งออกไปเก็บอีกบัญชีต่างหาก (เช่น 10%, 20%, หรือ 25%) ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช้เฉพาะส่วนที่เหลือ การ “ออมก่อนใช้ทีหลัง” มีวิธีการที่น่าสนใจคือ “แบ่งบัญชีเงินเก็บออกมาต่างหาก” ซึ่งไม่ใช่บัญชีที่มีบัตร ATM หลังจากนั้นทุกเดือนพอได้เงินเดือนมาก็รีบตัดใส่บัญชีเงินออม ทำให้เงินออมเพิ่มพูนงอกเงยมาตลอด ยิ่งตอนหลังพอเริ่มติดเป็นนิสัยก็ยิ่งอยากออมมากขึ้น

คำถาม : ถ้าท่านจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีอายุยืนไปจนถึง 80 ปี เป็นอย่างน้อย (คิดว่าอายุยืนไว้ก่อน เพราะยุคสมัยนี้วิชาการแพทย์ดีทันสมัยทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวมากขึ้น) และคิดว่าหลังเกษียณท่านต้องการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท ด้วยการถอนเงินออกมาใช้จากบัญชีเงินฝากธนาคาร สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับระดับปัจจุบันคือประมาณ 1% ต่อปี ท่านคิดว่าจะต้องมีเงินออม ณ วันที่เกษียณเท่าใด จึงจะมีเงินใช้เดือนละ 10,000 บาท หลังเกษียณ ?

คำตอบ : ประมาณ 2,000,000 บาท
หากเรามีเป้าหมายว่า ณ วันที่เกษียณเราจะต้องมีเงิน 2 ล้านบาท คุณผู้อ่านจะต้องเริ่มเสียแต่วันนี้ และสมมุติว่าคุณผู้อ่านออมด้วยการฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% เท่ากับในปัจจุบัน ท่านที่มีอายุ 20 ปี ในวันนี้จะต้องออมเงินเพียงเดือนละ 3,390 บาท และถ้าเริ่มที่อายุ 30 ปี จะต้องออมเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อย เป็นเดือนละ 4,700 บาท สรุปได้ว่ายิ่งเริ่มออมก่อนยิ่งสบายในอนาคต

ฝากประจำ 1 เทคนิคการออม

โดยจะมีลักษณะการฝากประจำแบบ 6 เดือน, 1 ปี ซึ่งการฝากประจำนี้เป็นการฝากโดยที่เราต้องนำเงินไปฝากทุกเดือน โดยห้ามไม่ให้มีการถอนเงิน การฝากประจำยังได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากแบบธรรมดาอีกด้วย ดังนั้น การฝากประจำจึงเหมือนกับการบังคับตัวเองให้เอาเงินไปฝากประจำทุกเดือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน