ss

การลงทุนมีความสำคัญอย่างไร

การลงทุนมีความสำคัญอย่างไร
 
[เทคนิคการลงทุน] โดยปกติแล้ว “รายได้” ของคนส่วนใหญ่มักจะมีแหล่งรายได้มาจากการทำงานประจำ ซึ่งอาจเป็นการทำงานให้กับบริษัทเอกชนหรืออาจทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐฯ และในอีกด้านหนึ่ง แหล่งรายได้ประจำของอีกหลายๆ คนก็มาจากการประกอบอาชีพอิสระ การทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทำการค้าเปิดร้านขายของทั่วไป การเปิดร้านรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ ซ่อมมอเตอร์ไซค์ หรืออาจประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำนาปลูกข้าวก็เป็นได้ ซึ่งอาชีพตามที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนก่อให้เกิดรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่คุณยังมีแรง ยังมีความสามารถในการทำงานนั้นได้ต่อไป
แต่ถ้าคุณลองสังเกตให้ดี คุณก็จะเห็นว่าเมื่อคุณตัดสินใจทำงานเลือกอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปแล้ว เวลาส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะถูกนำไปใช้ให้กับการทำงานประจำนั้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งคุณจะต้องทำงานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน และจะต้องทำงานถึง 6 วันภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งยังไม่นับรวมถึงการที่คุณอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ตนเองและครอบครัวอีกด้วย หรือในบางครั้งคุณก็อาจจะต้องนำงานที่ยังคั่งค้างอยู่ นำกลับมาทำต่อที่บ้าน ซึ่งจะมีผลทำให้คุณมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงไป
ประเด็น ที่จะกล่าวถึงก็คือ ในเวลาส่วนใหญ่ที่คุณมี คุณได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดนั้นไปกับการทำงานประจำ ซึ่งงานประจำที่ทำนั้น เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้หลักเพียงแค่แหล่งรายได้เดียว ซึ่งการที่คุณมีเพียงรายได้จากการทำงานเพียงช่องทางเดียว ก็อาจไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยหรือช่วงวัยชราที่คุณจะต้องแก่ตัวลงและหมดแรงทำ งานในที่สุด ซึ่งคุณไม่อาจหลีกหนีมันได้

ดังนั้นคุณควรที่จะต้องวางแผนรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ คุณควรที่จะต้องมองหางานที่เป็นแหล่งรายได้เสริมที่ไม่กระทบกับการทำงาน ประจำหรืออาจจะต้องเตรียมมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยคุณจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องเงินลงทุน เตรียมความพร้อมสำหรับความรู้ความสามารถในสายงานธุรกิจที่คุณจะออกมาทำ และจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เพิ่งเริ่ม ทำธุรกิจนั้น หรือถ้าในขณะนี้คุณยังมีเงินลงทุนไม่เพียงพอกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว คุณก็ยังสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากแหล่งรายได้ที่มาจากการทำงานประจำเพียงที่เดียว [เทคนิคการลงทุน]

แต่ที่สำคัญในขณะนี้ ในช่วงเวลาที่คุณยังไม่มีเงินลงทุนเลย คุณควรที่จะต้องเริ่มเก็บออม เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการลงทุนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรอรับ โอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองในอนาคตต่อไป

[เทคนิคการลงทุน]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน