ss

เทคนิคการออมเงิน : ความรวยเกิดขึ้นที่ใจ

เทคนิคการออมเงิน : ความรวยเกิดขึ้นที่ใจ

จิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันไร้ขอบเขตจำกัด จิตมีความสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความปรารถนาของเราก่อให้เกิดผลทางร่างกาย เราจะทำทุกสิ่งที่เราต้องการได้ตามที่จิตคิดฝัน ตราบใดที่มีความเชื่อและมีพลังจิตช่วยสนับสนุน

“เมื่อมีความต้องการจะเป็น จะมี จะได้ สิ่งใดก็ตามต้องคิดว่าได้สิ่งนั้นแล้ว” สมมุติว่าคุณต้องการเป็นหมอ, ทนายความ, นักกีฬา, นักธุรกิจที่มั่งมี คุณต้องคิด ปฏิบัติ และรู้สึกว่าตนเองเป็นเช่นนั้น ด้วยความตั้งใจและมีความฝันอันแรงกล้า สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง การใช้จิตนาการสนับสนุนกระตุ้นให้ปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปดังที่ประสงค์หรือปรารถนา
จงคิดอยู่เสมอว่าต้องประสบความสำเร็จทางการเงินได้ การคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่แตกต่างไปจากการขอพร ความหวัง ความต้องการ หรือแม้มีความปรารถนาที่จะร่ำรวย จงให้คำปฏิญาณสัญญากับตนเองว่า สิ่งที่คิดนี้ต้องเป็นไปได้

สิ่งที่จินตนาการนั้นต้องไม่ขัดแย้งกับความเป็นตัวตนของเราในปัจจุบันมากจนเกินไป เช่น ฝันอยากมีบ้านราคา 10 ล้านบาท แต่วันนี้มีเงินแค่ซื้อทาวน์เฮาส์อยู่ถือเป็นความฟุ้งซ่านที่ไร้เป้าหมาย จงเปลี่ยนจินตนาการใหม่ ให้เก็บเงินซื้อได้มากขึ้นในอีกสองสามปี และเมื่อได้แล้วก็เลื่อนเป้าหมายให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ

และที่สำคัญมากคือ สิ่งที่จินตนาการนั้นต้องมีเรื่องของเหตุผลเข้าตอบโจทย์ด้วย ก็คือต้องค้นหาว่าตัวเรามีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้รวย และมีจุดด้อยอะไร ที่ฉุดรั้งตัวเองไม่ให้รวย

 เทคนิคการออมเงิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน