ss

เทคนิคการออมเงิน: ออมอย่างไรในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

เทคนิคการออมเงิน: ออมอย่างไรในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

เทคนิคการออมเงิน: เริ่มต้นปีที่ไม่ค่อยสดใสท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของโลกเช่นนี้ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงชะลอตัว ความหวั่นวิตกของผู้คนต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาการเมือง และรายได้ในอนาคต ส่งผลทำให้มีคนจำนวนมากระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และหันมาออมเงินกันมากขึ้น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคต เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกคนจะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออกเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน โดยคนส่วนใหญ่นิยมนำเงินออมไปฝากไว้กับธนาคาร เนื่องจากได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน
แต่ในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับที่ต่ำมาก (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับร้อยละ 0.75 – 1.00) ดังนั้น การออมเงินโดยฝากเงินไว้กับธนาคารจึงได้รับผลตอบแทนน้อยลง ซึ่งในความเป็นจริงผู้มีเงินออมยังคงมีอีกหลายทางเลือกในการออมที่นอกเหนือไปจากการเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร โดยแต่ละวิธีมีรายละเอียดอย่างไร และเหมาะสมกับเราเช่นไรนั้น สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
เทคนิคการออมเงิน:
 
-           พันธบัตร เป็นตราสารทางการเงินที่ออกโดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันและให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและมีความเสี่ยงที่ต่ำ เนื่องจากมีรัฐบาลค้ำประกันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่น้อยในการออม นอกเหนือไปจากการฝากเงินไว้กับธนาคาร

-           หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ และตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น โดยผู้ที่ลงทุนในหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลในกรณีที่บริษัทผู้ออกมีกำไร และผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย เมื่อราคาขายหุ้นมีราคาสูงกว่าตอนที่ผู้ลงทุนซื้อมา

จากการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์พบว่า การลงทุนในหุ้นระยะยาวจะให้กำไรมากกว่าการลงทุนในหุ้นระยะสั้น แต่การลงทุนในหุ้นผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดี เพราะหุ้นแต่ละตัวมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน

-           การประกันชีวิต เป็นการออมเงินกับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะเป็นการออมโดยตรง เนื่องจากผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา แต่การประกันชีวิตแบบอื่น ๆ เช่นการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุนั้นถือว่าเป็นการสนับสนุนการออม เพราะจะทำให้ผู้ทำประกันมีเงินใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็นในการใช้เงินอย่างฉุกเฉิน การทำประกันชีวิตถือว่าเป็นการช่วยประกันความมั่นคงทางการเงินของเราในอนาคตได้

-           สลากออมสิน  เป็นการออมทรัพย์ลักษณะพิเศษที่ธนาคารออมสินให้บริการติดต่อกันมานานกว่า 60 ปี มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับผู้ฝากเท่านั้น แต่ยังสามารถทวีเงินออมของประชาชนที่มีโชคให้สูงขึ้น โดยผู้ฝากมีสิทธิ์ถูกรางวัลตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการออมเงินที่จะทำให้ทุกคนมีกินมีใช้แบบไม่จนตลอดปีและตลอดไป

ข้อมูลการเงินที่น่ารู้ :เทคนิคการออมเงิน

“ ปัจจุบันคนของแต่ละประเทศเก็บเงินไว้ในที่ที่แตกต่างกัน อย่างคนอเมริกันเขาจะเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้กับการประกันชีวิตถึง 32% รองลงมาเป็นหุ้น 20 % แต่จะมีเงินฝากเพียง 11 % ส่วนคนญี่ปุ่นจะเก็บเงินไว้ในเงินฝากเป็นส่วนใหญ่ถึง 55% และประกันชีวิต 28% ขณะที่คนไทยยังคงฝากเงินเช่นกัน 34% รองลงมาลงทุนในหุ้น 32% พันธบัตรและตราสารหนี้ 17% "

เทคนิคการออมเงิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน