ss

เทคนิคการออมเงิน: แนวทางในการสร้างวินัยทางการเงิน ไม่ใช้เรื่องยาก


เทคนิคการออมเงิน: แนวทางในการสร้างวินัยทางการเงิน ไม่ใช้เรื่องยาก

การมีวินัยทางการเงินไม่ใช่เรื่องยาก คุณเองก็สามารถเริ่มต้นได้ด้วยแนวทางง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

    1.วางแผนทางการเงิน
โดยการจัดทำงบประมาณ รู้ว่าในแต่ละเดือนจะมีรายได้เข้ามาท่าไร และจะต้องจ่ายค่าอะไรออกไปเท่าไร และเมื่อใดในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถจัดการกับเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้วิธีทำบัญชีงบประมาณรายได้ – รายจ่าย เป็นรายเดือนล่วงหน้าเป็นปี ในงบประมาณนั้นมีการสำรองเงินเก็บไว้ออมและการลงทุน

     2.ต้องสามารถควบคุมจิตใจของตนเองในการใช้จ่าย
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือฐานะ และรายได้ ต้องควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ แรก ๆ จะรู้สึกลำบากและอึดอัดใจมากในการควบคุมค่าใช้จ่าย แต่เมื่อฝึกไปสักหนึ่งสัปดาห์จะเริ่มเคยชินและทำได้ไม่ยาก การควบคุมจิตใจไม่ให้ใช้จ่ายเกินงบเริ่มต้นจะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กับการลดความอ้วนที่ต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย แต่การควบคุมค่าใช้จ่ายน่านจะง่ายดายกว่าการลดความอ้วน และการควบคุมค่าใช้จ่ายในเรื่องการกินอาหารจะได้ประโยชน์สองต่อ คือประหยัดเงินให้อยู่ในงบ พร้อม ๆ กับการควบคุมน้ำหนักตัวหรืการลดความอ้วนไปในตัว

     3.ใช้หลัก Pay Yourself First คือออมก่อนใช้จ่ายทีหลัง
โดยหักเงินลงทุนจากบัญชีเงินเดือนเป็นเงินออมด้วยจำนวนที่แน่นอนทุกเดือน ยกตัวอย่าง ถ้าคุณผู้อ่านได้รับเงินเดือน  15,000 บาท คุณควรจะตัดใจเก็บเงินไว้  3,750 บาท หรือหักประมาณ 15-25% ของรายได้ และคิดว่าได้เงินเดือนเพียง 11,250 บาท

     4.ถ้าต้องจ่ายพยายามเลือกเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
โดยการสำรวจค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อหาทางประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด บางทีเราก็ซื้อของที่ไม่จำเป็นตั้งมากมาย เพียงเพราะเห็นว่าราคาถูก คือซื้อไว้ก่อนเพราะเป็นช่วงลดราคา ทั้งที่คุณอาจไม่ได้จำเป็นต้องใช้แล้ว สุดท้ายคุณอาจจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปซะด้วย ด้วยเหตุอาจเพราะตอนซื้อมาก็ไม่ได้ชอบมาก เพียงแต่ว่ามันราคาถูกก็เลยซื้อ

     5.ควรหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็น
ท่านควรมีบัตรเครดิตจำนวนน้อยแค่พอใช้ และควรปิดบัญชีบัตรเครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หากมีจำนวนบัตรเครดิตมากแนวโน้มการก่อหนี้ก็จะมากขึ้นไปด้วย และถ้าเกิดเป็นหนี้แล้วท่านควรวางแผนการชำระหนี้ทุกรายการตามใบแจ้งหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การมีวินัยทางการเงินจะช่วยให้ชีวิตมีความสุข รู้ประมาณตน ครอบครัวมั่นคง สังคมส่วนรมก็มั่นคงไปด้วย คาถาสำคัญสำหรับช่วงวัยที่เรายังมีรายได้น้อยคอ ไม่มี ไม่ใช้ เพราะรายได้เราน้อย อย่าไปจับจ่ายเกินตัว ต่อไปถ้าเราเริ่มมีรายสูงขึ้นให้ท่องคาถาไว้มี มี ไม่ใช้ เพราะยามที่เรามีรายได้เป็นกอบเป็นกำก็ต้องรู้จักเก็บออมให้ได้มากที่สุดด้วย หรือนำไปต่อยอดสร้างให้เกิดรายได้แบบไม่รู้จบ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างวินัยทางการเงินส่วนบุคคลได้แก่ “การออมเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น”

ข้อคิดการสร้างวินัยทางการเงิน

การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ควรมีเงินสดสำรองติดตัวไว้ อย่างน้อยควรจะมีไว้ 6 เท่าของเงินที่เราต้องใช้ทุกเดือน เพื่อมีเงินสำรองไว้เตรียมรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน