ss

เทคนิคการออมเงิน: วินัยในการออม

เทคนิคการออมเงิน: วินัยในการออม

หัวใจที่สำคัญสำหรับเส้นทางสู่ความรวยก็คือ ความมีวินัยในการออม คนจำนวนมากมักจะขาดวินัยในการออม เพราะการออมในช่วงแรก ๆ ผลตอบแทนที่ได้มักจะไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก เพราะแลดูเหมือนว่าได้ผลตอบแทนน้อย เช่น หากผู้อ่านออมเงินของท่านจำนวน 100 บาท โดยได้ผลตอบแทน 10% ต่อปี เมื่อครบปีแรกเงินออมของท่านจะเพิ่มเป็น 110 บาท เพิ่มเป็น  121 บาท ในปีที่ 2 และเพิ่มเป็น 133.1 บาทในปีที่ 3 ซึ่งแลดูเหมือนเพิ่มขึ้นน้อย แต่ถ้าท่ายึดถือวินัยการออม และสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 10% เป็นเวลา 20 ปี เงินออมของท่านจะเพิ่มเป็น 672.75 หรือเพิ่มเป็นเกือบ 7 เท่าของเงินลงทุนเริ่มต้น ซึ่งถ้าท่านเปลี่ยนเงินออมจาก 100 บาท เป็น 5,000 บาท เงินออมของท่านก็จะเพิ่มเป็นจำนวนมากพอสำหรับท่านในอนาคต
การประเมินว่าตัวเองมีเงินมากเท่าไรจึงจะสามารถดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย ซึ่งท่านก็สามารถประเมินได้จากการใช้จ่ายปกติทั่วไปในชีวิตประจำวัน และประเมินว่าจำนวนเงินที่ท่านใช้ในปัจจุบันจะมีค่าเป็นเท่าใดในอนาคต (ตามอัตราเงินเฟ้อของเศรษฐกิจ) จากนั้นท่านก็ต้องลองคำนวณดูว่า เมื่อนับรวมระยะเวลาทั้งหมดในการใช้จ่ายของท่านแล้วจะเป็นเงินจำนวนเท่าใด ท่านก็จะทราบว่าท่านจะต้องมีเงินเก็บเท่าใดจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
เทคนิคการออมเงิน:
 
มหาเศรษฐีอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ ชาวอเมริกันวัย 77 ปี เจ้าของบริษัทสินทรัพย์เบิร์กเชียร์ แฮตธาเวย์ ก็เป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีวินัยในการออมและการลงทุนสูง ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์ประมาณ 6.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เขาได้เริ่มลงทุนครั้งแรกในปี 1954 ด้วยเงินเพียง 100 เหรียญสหรัฐเท่านั้น

>> ออมเงินไม่ว่าจะเริ่มต้นมากหรือน้อยก็มีประโยชน์ทั้งสิ้น เพราะแม้แต่โบราณยังสอนไว้เลยว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท”

เทคนิคการออมเงิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน