ss

เทคนิคการออมเงิน: 7 เคล็ดลับเพื่อการออมเงินอย่างง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้

หากมีเงินเหลือกินเหลือใช้เราควรทำอย่างไร  ?
7 เคล็ดลับเพื่อการออมเงินอย่างง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้

ควรเก็บออมเงินนั้นไว้เผื่อการใช้จ่ายในยามที่ต้องการและยามฉุกเฉิน และเมื่อมีเงินออมเพียงพอแล้วจึงควรนำเงินที่เหลือนั้นไปลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงเพิ่มเติมให้แก่ตนและครอบครัว ควรออมเงินก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากการลงทุนไม่ประสบความสำเร็จจะได้ยังคงมีเงินออมเหลืออยู่เพียงพอที่จะใช้ในยามจำเป็นจริง ๆ ได้

ออมเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอ ควรปลูกฝังการประหยัดเงินตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อนาคตของคุณและครอบครัว ผมขอเสนอสุดยอดเคล็ดไม่ลับในการออมเงิน สามารถทำได้ดังนี้

1.       ฝึกนิสัยการออม พยายามประหยัดเงินให้เป็นนิสัย โดยจะได้ไม่ลืมใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยและหยอดออมสินทุกครั้งที่มีเงินเหลือ การออมที่ง่ายที่สุดคือ กระปุกออมสิน และยากขึ้นมาหน่อยก็คือ การเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบฝากประจำเป็นรายงวด ฝากธนาคารแบบฝากประจำอันนี้เป็นวิธีที่หลายคนนิยมและปลอดภัยสุด ๆ เมื่อเม็ดเงินของคุณถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

2.       เรียนรู้คำว่า “ซื้อที่จำเป็น” เพราะความจำเป็นต่อการซื้อสิ่งของของแต่ละคนนั้นล้วนมีระดับความจำเป็นไม่เท่ากัน จึงควรคิดพิจารณาก่อนหยิบยื่นตรงแคชเชียร์ทุกครั้ง จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง และยังเหลือเก็บที่จะออมอีกด้วย

3.       จัดทำ “แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย” โดยทำเป็นสมุดเล่มเล็ก เพื่อพกพาไปได้ทุกที่ จ่ายอะไรไปก็จดไว้ ได้มายังไงก็จดไป พอครบกำหนดก็รวมรายรับ-รายจ่าย วิธีนี้สามารถตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายของเราได้เป็นอย่างดี หรือใครจะทำเป็นเล่มใหญ่บันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นทางการก็ไม่ผิด

4.       ซื้อของลดราคาหรือที่เป็นโปรโมชั่น สามารถหาได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป หรือถ้าจะให้ดีก็ซื้อแบบเป็นเซตหรือยกโหลจะคุ้มกว่ามาก

5.       พยายามอย่าเป็นหนี้ เช่นการจ่ายบัตรเครดิตของคุณแบบเต็มจำนวนทุกเดือน ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วราคาของนั้นจะได้เป็นของที่ลดราคาจริง ๆ

6.       ให้คิดไว้ว่าออมไม่มีอด รออีกสัก 2-3 วันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย ภายหลังคุณอาจจะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการมันจริง ๆ หรอก

7.       สุดท้ายสำคัญมากคือ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นสิ่งที่ทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นหลักที่ถูกต้องที่สุด

ของดีเก็บมาฝาก

การออมเงินต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ เริ่มเลยเดินไปหยอดกระปุกแค่ 5-10 บาท ก็ถือเป็นการออมแต่ที่สำคัญกว่าคือ ออมก่อนรวยก่อน

เคล็ด(ไม่)ลับเก็บเงินได้มากขึ้น

ส่วนหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุก ๆ เดือน แล้วอย่าไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดขาด ถ้าจำเป็นต้องถอนเงินส่วนนี้จริง ๆ ให้ถือว่าเป็นการกู้เงินต้องใช้คืนทั้งต้นและดอกเบี้ย (ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรฐานของธนาคาร)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน