เทคนิคการออมเงิน: สร้างวินัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เทคนิคการออมเงิน: สร้างวินัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะ “เงิน” มีบทบาทสำคัญมากไม่ได้เป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หรือเป็นเครื่องวัดมูลค่าของสิ่งของต่าง ๆ เท่านั้น แต่เงินยังสามารถเก็บสะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งการมีวินัยทางการเงินส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับเรื่อง เงิน ๆ ทอง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ “การใช้เงิน” ก่อนที่จะ “หาเงินได้” โดยพ่อแม่ผู้ปกครองให้เงินเราใช้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก เราจึงมีความสุขจากการใช้เงินทั้งที่ยังหาเงินไม่ได้ ต่อมาเมื่อเราหาเงินได้เองจากการทำงาน ปัญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้น เพราะคิดว่าการหาเงินได้มากขึ้นจะสร้างความสุข ความสบายในชีวิตได้มากขึ้น แต่กลายเป็นว่าเงินที่หาได้เพิ่มขึ้น กลับไม่เคยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเลย
เพราะปัญหาใหญ่ที่ทำให้หลายคนเดินไปไม่ถึงเส้นชัยทางการเงินของตัวเอง มีต้นเหตุอยู่ที่ความไม่มีวินัยทางการเงิน ที่สำคัญคือไม่รู้จักการควบคุมจิตใจของตนเองในการใช้จ่าย ไม่รู้จักระงับความต้องการหรืออารมณ์อยากได้ของตนเอง เมื่อเห็นผู้อื่นมีก็อยากมีบ้าง เมื่อเห็นของที่ดีมีคุณ หรือของที่แสดงถึงฐานะก็อยากได้บ้าง หักห้ามใจตนเองไว้ไม่อยู่ทำให้ใช้จ่ายเกินตัวรักษาวินัยไว้ไม่อยู่
การไม่มีวินัยทางการเงินคือ ไม่รู้จักบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองให้เหมาะสมกับเงินที่หามาได้ หรือไม่ตรงตามงบรายได้-รายจ่ายที่วางแผนไว้

การใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายทางการเงินอย่างเหมาะสม การไม่รู้จักทางเลือกในการรักษาและเพิ่มมูลค่าของเงิน อาจทำให้เราต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต เพียงเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเฉพาะหน้า ผู้เขียนคิดว่าคนที่มีรายได้เป็นแสน ไม่มีวินัยทางการเงิน มือเติบใช้จ่ายเกินตัว สุรุ่ยสุร่าย ไม่เหลือเก็บแล้วยังสร้างหนี้ ก็คงจะสู้คนที่มีรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ได้ ที่สามารถเก็บออมมีเงินผ่อนบ้านได้


    Choose :
  • OR
  • To comment