ความเข้าใจเกี่ยวกับดักของเวลาและเงินทอง

 


กับดักเวลาและเงินทองเหตุผลที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งมีฐานะไม่มั่นคงก็คือขาดความมุ่งหวังตั้งใจอย่างแรงกล้า ดีแต่ฝันลมๆแล้งๆอยากเป็นเศรษฐีโดยไม่ได้ทำอะไรเหมาะสม ที่จะทำให้ฝันเป็นจริงขึ้นมาการที่จะเข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงไม่ทำอะไรที่เหมาะสมนั้นเราต้องเข้าใจว่าเขามองเรื่องเวลาอย่างไร

เวลาเป็นสิ่งแปลกบางวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะเข้าใจเรื่องเวลาเป็นวัฏจักรเช่นเกิดมีชีวิตใดและเกิดใหม่  คือ   อดีต  ปัจจุบัน และอนาคต

ถ้าเรามองว่าเวลาเป็นเส้นตรงลองขีดเส้นตรงและแบ่งเวลาเป็นช่วงเวลาละ 10 ปีเท่ากัน  จากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต 10 ปีเท่ากันก็จริง    แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปแล้วจะให้ความสำคัญแก่เวลาที่อยู่ใกล้กับปัจจุบันมากที่สุดและเวลาไกลออกไปเท่าใดโปรตีนไข่ความสำคัญสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาสามารถวาดภาพสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ชัดเจนกว่าสิ่งที่ขาดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไกลออกไป ลักษณะพิเศษเช่นนี้ขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเงินๆ ทองๆ

มีหลายตัวอย่างที่ขอยกมาเพื่ออาจช่วยไม่ให้ติดอยู่ในกับดักของการมองเวลา

ตัวอย่างแรก เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปยิ่งเงินดาวน์ต่ำหรือไม่มีเลยยิ่งเป็นที่น่าพิสมัย เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชอบการจ่ายเงินสดน้อยๆในปัจจุบัน และมีภาระผูกพันในแต่ละเดือนไม่มากนัก

สิ่งที่พลาดไปก็คือ ได้มองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อเวลายิ่งยาวขึ้นโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะผันผวนสูงขึ้นยิ่งดีมาก และเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ธนาคารจะเรียกเก็บเงินกู้ผ่อนชำระสูงขึ้นในแต่ละเดือนสถาบันการเงินทำได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้ายกเว้นมีการตกลงกันไว้ก่อน

ตัวอย่างที่ 2  การให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าอนาคตทำให้มนุษย์โดยทั่วไปชอบการผลัดวันประกันพรุ่ง อย่างเช่นคนอเมริกาใต้ที่ชอบพูดว่ามัน “manana”  ซึ่งแปลว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เถิด สิ่งที่เลวร้ายของมันยาน่าก็คือ คิดว่าจะออมในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ขอใช้ชีวิตใช้จ่ายเงินให้สนุกไปก่อน และทุกๆ วัน ในแต่ละเดือนก็คิดอย่างนี้ แต่พรุ่งนี้ก็มาไม่ถึงเสียที จนแม้เมื่อถึงวันเกษียณอายุแล้วก็ตาม

ตัวอย่างที่ 3  เมื่อไม่สามารถวาดภาพสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ชัดเจน เป้าหมายในอนาคตอันไกลจึงท่าเรือและนำไปสู่การมีชีวิตอยู่ไปวันๆในระยะสั้น ด้วยขาดเป้าหมายชีวิตในระยะยาว

ปรากฏการณ์ขาดเป้าหมายในชีวิตนี้ มักเกิดขึ้นกับผู้คนที่ให้ความสนใจแก่ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาความสุขระยะสั้น และมักมีการขาดวินัยและความมุ่งมั่นเป็นเพื่อนเกลอสนับสนุน

กับดักทั้ง 3 ขั้นต้นนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการพยายามเข้าใจจุดอ่อนตามธรรมชาติของมนุษย์ในการมองเรื่องเวลาเท่านั้น

    Choose :
  • OR
  • To comment