ss

เทคนิคการออมเงิน: เตรียมพร้อมแผนการเงินก่อนซื้อรถและบ้าน

เทคนิคการออมเงิน: เตรียมพร้อมแผนการเงินก่อนซื้อรถและบ้าน

การวางแผนการเงินเพื่อซื้อรถ

เทคนิคการออมเงิน: เมื่อคิดจะซื้อรถให้เลือกรถที่พอคุ้มค่ากับการใช้งาน และต้องวางแผนการเงินเพื่อซื้อรถยนต์ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไม่ควรเกินอัตรา 15% ของรายได้ครอบครัว เพื่อไม่มีภาระที่ผ่อนเกินตัว และการเลือกสถาบันการเงินที่จะกู้เงินเพื่อชื้อรถ ควรเลือกธนาคารหรือไฟแนนซ์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า สูตรการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารและบริษัทไฟแนนซ์จะแตกต่างกัน โดยธนาคารจะคิดแบบ “ลดต้นลดดอก” ในขณะที่ไฟแนนซ์จะคิด “ดอกเบี้ยรวมเงินต้น” ซึ่งมีข้อดี – ข้อเสียแตกต่างกัน คุณต้องวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด แล้วเปรียบเทียบว่าตัวเองเหมาะกับสิ่งใด นอกจากนั้นภายหลังจากที่ท่านซื้อรถยนต์แล้ว ท่านยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอนรถยนต์, ค่าภาษีรถ, ค่าจอดรถ, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าน้ำมันรถ รวมทั้งค่าซ่อมแซมรถยนต์ ดังนั้น การวางแผนทางด้านการเงินสำหรับการซื้อรถจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง
ซื้อรถเมื่อจำเป็นอย่าเลือกตามกระแสนิยม เราควรซื้อรถยนต์ที่คำนวณแล้วว่าคุ้มค่าในระยะยาว ไม่ควรซื้อตามค่านิยมของสังคมว่าต้องมีรถแล้วดูว่าโก้

การซื้อรถให้คุ้มค่าในระยะยาว เราจึงไม่ควรพิจารณาแค่คำโฆษณา ความนิยมของตลาดหรือการลดแลกแจกแถม แต่ควรพิจารณาคุณภาพของรถที่จะเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของเรา เช่น เราควรเลือกรถที่กินน้ำมันน้อย เพื่อเป็นการประหยัด พิจารณาความแข็งแรงทนทาน เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน และควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นต้น

เทคนิคการออมเงิน: การวางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน

มูลค่าบ้านี่ซื้อไม่ควรเกินสองเท่าของรายได้ทั้งสิ้นของครอบครัว เช่น ถ้ารายได้ทั้งสิ้นของครอบครัวปีละ 200,000 บาท ก็ควรซื้อบ้านในราคาอย่างสูงไม่ควรเกิน 400,000 บาท และที่สำคัญมากคือ ค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านรายเดือนก็ไม่ควรจะเกิน 25 – 30% ของรายได้ต่อเดือน หลักสำคัญในการขอสินเชื่อบ้านคือ “เลือกโครงการที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด” และสิ่งที่ต้องคำนึงต่อมาคือ สำหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉินภายในครอบครัว โดยทั่วไปโครงการบ้านจัดสรรมักจะให้ผู้ซื้อจ่ายเงินดาวน์ซื้อบ้านประมาณ 20% และสามารถกู้ได้แค่ 80% ของราคาบ้าน ในการกู้เงินจึงจำเป็นที่จะต้องกระทำการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความฝันในการมีบ้านเป็นของตนเอง เป็นความจริงอย่างยั่งยืนไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านมีประเด็กที่จะต้องทำความเข้าใจหรือตัดสินใจหลายประการ ดังเช่นจะกู้จำนวนเท่าใด จะกู้ระยะเวลานานเท่าใด จะกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวดีกว่า จะต้องผ่อนชำระเงินงวดเท่าใด เงินงวดที่ผ่อนสัมพันธ์อย่างไรกับวงเงินกู้ ระยะเวลากู้ และอัตราดอกเบี้ย จะกู้เงินกับธนาคารไหนดี การกู้เงินต้องมีหลักฐานอะไร ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับการอนุมัติกู้ ธนาคารใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาอนุมัติกู้ หรือหากยื่นกู้แล้วธนาคารไม่อนุมัติกู้หรือกู้ได้น้อยจะทำอย่างไร ดังนั้น การวางแผนทางด้านการเงินสำหรับการซื้อบ้านจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับครอบครัว และสิ่งที่ผู้อ่านต้องคำนึงอย่างมากคือ ทำเลที่ตั้ง (Location) มีความสำคัญมาก ควรตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมือง การเดินทางสะดวก มีรถโดยสารผ่านหลายสาย และมีสถานที่สำคัญ ๆตั้งอยู่ใกล้ ๆ เพราะจมผลกับชีวิตความเป็นอยู่และเงินในกระเป๋าคุณ

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย บางกรณีอาจไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเช่าอยู่ ดังนั้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจ เช่น ระยะเวลาทำงานจากบ้านถึงที่ทำงาน ค่าน้ำมัน รถที่ต้องใช้จ่าย ความสามารถในการผ่อนชำระระยะยาว เป็นต้น

การซื้อรถและบ้านที่มีราคาสูงเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เราควรฝึกตนเองให้เป็นคนเรียนรู้ที่จะเห็นค่าของเงิน และใช้เงินสำหรับสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ในระยะยาว

>> สรุป  ถ้าต้องเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งควรซื้อบ้านก่อน เพราะบ้านมักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อครองไว้นาน ๆ ต่างกับรถยนต์ที่มูลค่ามีแต่จะลดลงไปเรื่อย ๆ หลังจากที่ซื้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเป็นบ้านที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองเท่านั้น ไม่ใช่กู้ซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไร

เทคนิคการออมเงิน: เกร็ดความรู้

นิตยสาร Money รายงานว่า เวลาเราใช้บัตรเครดิตแล้วจ่ายไม่ทันเหมือนต้องเสียเงินเพิ่มประมาณ 20% ดังนั้น เวลาซื้ออะไรพยายามใช้เงินสดให้มากที่สุดจะได้ไม่มาติดหนี้ตอนหลัง

เทคนิคการออมเงิน: 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน